Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, διοργανώνει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ στους επιστημονικούς τομείς των πέντε Τμημάτων του.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω Σεμινάρια:

— Σεμινάριο Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, με τίτλο: «Εκδοτική βυζαντινών κειμένων».

— Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας, με τίτλο: «Όψεις της βυζαντινής κοινωνίας».

— Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας, με τίτλο: «Θεολόγοι της Θεσσαλονίκης».

— Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, με τίτλο: «Θεσσαλονίκη και Άγιον Όρος στη Βυζαντινή περίοδο».

— Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου, με τίτλο: «Θεσμοί ιδιωτικού βυζαντινού δικαίου μέσα από τη νομολογία και τη δικαστηριακή πρακτική».

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους. Το ΚΒΕ θα χορηγήσει, με το πέρας των μαθημάτων, σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 992002 και 2310 992003 ή να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΒΕ: www.kbe.auth.gr