Οι αποθέτες στο Etricourt Manancourt της περιοχής του Πικαρντί στη Γαλλία μαρτυρούν την ιστορία πρώιμων ευρωπαϊκών οικισμών, αποκαλύπτοντας πέντε τουλάχιστον προϊστορικά στρώματα, ηλικίας 300.000 έως 80.000 χρόνων πριν.

Η ανακάλυψη αυτή προέκυψε από τις αρχαιολογικές εργασίες που προηγήθηκαν της κατασκευής μεγάλου αγωγού. Οι αρχαιολόγοι του ινστιτούτου Inrap της Γαλλίας ερεύνησαν 17 εκτάρια το 2010. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα στρώμα Παλαιολιθικής περιόδου, ενώ περισσότερα ευρήματα ήρθαν στο φως το 2010, όταν 3.200 τετραγωνικά μέτρα ανασκάφηκαν μέσα σε τέσσερις μήνες.

Η πιο πρόσφατη κατοίκηση τοποθετείται στη Μέση Παλαιολιθική (80.000 χρόνια πριν) και έγινε από Νεάντερταλ. Είκοσι οικισμοί αυτής της περιόδου είναι κιόλας γνωστοί στη Βόρεια Γαλλία.

Τα δύο επόμενα στρώματα κατοίκησης επίσης ανήκουν στους Νεάντερταλ και χρονολογούνται στην πρώιμη φάση της Μέσης Παλαιολιθικής, εν μέσω μιας μεσοπαγετώδους περιόδου (της Saalian) μεταξύ 190.000-240.000 χρόνια πριν. Η εύρεση θέσεων αυτής της περιόδου είναι σπάνια, ενώ στη βόρεια Γαλλία μόνο οι ανασκαφές του 1999 (στο Beauvais) και του 1976 (στο Biache St. Vaast) έφεραν στο φως αποθέτες σε τόσο καλή κατάσταση διατήρησης.

Το αρχαιότερο στρώμα, τέλος, είναι μοναδικό. Χρονολογείται τουλάχιστον 300.000 χρόνια πριν και ανήκει στον Αχελαίο πολιτισμό της Παλαιολιθικής. Τα εργαλεία από πυριτόλιθο που βρέθηκαν σε αυτό είχαν λαξευτεί είτε από τους τελευταίους Homo heidelbergensis είτε από τους πρώτους Νεάντερταλ.

Σε βάθος επτά μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, οι ανασκαφές αποκάλυψαν τρεις μεγάλους κλιματικούς κύκλους σε διαδοχικές παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περιόδους.

Τα περιεχόμενα του στρώματος των 300.000 ετών είναι σε άριστη κατάσταση διατήρησης. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν κάποιες εκατοντάδες πυριτόλιθους, μεταξύ των οποίων και αμφίπλευρα.

Τα πολυάριθμα αμφίπλευρα που βρέθηκαν θα είχαν μεταφερθεί από Aνθρωπίδες στη θέση, οι οποίοι θα τα άφησαν εκεί μετά τη χρήση τους. Ίσως τους χρησίμευαν για να κόβουν κρέας, αλλά η υπόθεση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί πρώτα.

Τα οργανικά κατάλοιπα (οστά και ξύλο) δυστυχώς δεν έχουν διατηρηθεί. Όμως, η κατανομή των καταλοίπων και οι λιθολογικές αναλύσεις θα παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής αυτών των πρώιμων Ευρωπαίων.