Για είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ άλλαξαν χέρια οι 37 επιστολές του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από τον οίκο «Πέτρος Βέργος».

Οι καλλίγραφες επιστολές, που ήταν το high-light της δημοπρασίας, είχαν ως παραλήπτη τον στενό συνεργάτη του κυβερνήτη, Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, την περίοδο 1828-1830. Ανέκδοτες μέχρι τώρα, φωτίζουν το πώς η κακοδαιμονία της οργάνωσης του νεοελληνικού κράτους είναι παλαιότερη και από την κρατική του οντότητα. Στα κείμενα αποκαλύπτονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του κυβερνήτη να βάλει τάξη στις υποθέσεις του νεοσύστατου κράτους. Ενώ σε κείμενά του ο Καποδίστριας υποστηρίζει ότι η ευημερία του λαού είναι παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ένα άλλο ιστορικό τεκμήριο, που άλλαξε επίσης χέρια. Πρόκειται για τα 105 απόρρητα σημειώματα του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα-Διγενή. Αποδέκτης των περισσότερων σημειωμάτων, που περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του κυπριακού αγώνα κατά την κρίσιμη περίοδο 1957-58, ήταν ο Αριστοτέλης Φρυδάς, αναπληρωτής του γενικού πρόξενου της Ελλάδας στην Κύπρο. Τα σημειώματα πουλήθηκαν έναντι 7.670 ευρώ.