Παρά τις αβέβαιες προβλέψεις για το μέλλον της χώρας, με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η παράδοση των μελετών που αφορούν αρχαιολογικά έργα ενταγμένα ή προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής του συνεδρίασης, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε επτά προγράμματα ψηφιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, πέντε εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ανασκαφικών ερευνών ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, το ΚΑΣ γνωμοδότησε υπέρ της τελικής μελέτης αποκατάστασης του θεάτρου των Δελφών.

Τα κάστρα Πάτρας και Χλεμουτσίου, το φρούριο του Ρίου, το κάστρο και τα υπόλοιπα βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της Μυτιλήνης, οι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της Εύβοιας και της Βοιωτίας και τα μυκηναϊκά κατάλοιπα της Αργολίδας είναι μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων που καθίστανται προσβάσιμοι και… εξ αποστάσεως, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμα, ο «ψηφιακός περίπατος στα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας» θα περιλαμβάνει αεροφωτογραφίες, τρισδιάστατα μοντέλα και ιστορικά στοιχεία για 50 θέατρα της αρχαιότητας. Με τη χρήση εικονικών αναπαραστάσεων των μνημείων στην αρχική τους μορφή, η πληροφόρηση μετατρέπεται σε ψυχαγωγική βιωματική εμπειρία.

Στην επίλυση των προβλημάτων που πηγάζουν από την έλλειψη ενός μητρώου ανασκαφών, στοχεύει το προτεινόμενο «ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανασκαφικών ερευνών». Το σύστημα θα επιτρέπει τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων από τις ανασκαφές που διενεργούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και οι ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στον ελλαδικό χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, όσοι ανασκαφείς το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για την ενημέρωση του ευρέος κοινού. Τα περισσότερα από τα παραπάνω εγχειρήματα έχουν ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2014, ενώ φιλοδοξία της αρμόδιας Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων είναι να συνδεθούν με την κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Επεμβάσεις για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του κοίλου, τη συμπλήρωση των κλιμάκων και την προστασία μνημείου και επισκεπτών προβλέπει, μεταξύ άλλων, η μελέτη για το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών που χρηματοδοτήθηκε από τον «κουμπαρά» του Σωματείου «Διάζωμα». Τέλος, την έγκριση του ΚΑΣ έλαβε η μελέτη για την ανακατασκευή του δαπέδου του ρωμαϊκού προσκηνίου (pulpitum) του Αρχαίου Θεάτρου Μεσσήνης, οι πόροι για την υλοποίηση της οποίας έχουν εξασφαλιστεί μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου.