«Η μακρά ιστορία της Αγίας Τριάδας» είναι το θέμα ανακοίνωσης του Καθηγητή Vincenzo La Rosa στο πλαίσιο του Μινωικού Σεμιναρίου (Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, 16.30, Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22).

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της ανακοίνωσης: «Η μακρά και αδιάλειπτη ιστορία της Αγίας Τριάδας, από την Πρωτομινωική Ι έως την Οθωμανική περίοδο (αν εξαιρέσουμε τη σύντομη κατάληψη της θέσης από ένα γερμανικό στρατόπεδο), έχει ελάχιστα παράλληλα στην ιστορία του υπόλοιπου νησιού. Ο νέος κύκλος ανασκαφών, οι οποίες ξεκίνησαν το 1977, επαναδιερεύνησε τα μνημεία που είχαν έρθει στο φως από τις παλαιότερες ανασκαφές, με σκοπό την αναθεώρηση της χρονολόγησης και της χρήσης τους και τη σύγκρισή τους με τα δεδομένα από τις γειτονικές θέσεις της Φαιστού και του Κομμού. Σκοπός, επομένως, ήταν να ξανα-ανασκαφούν τα ανασκαμμένα, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια ομάδα μελετητών εξειδικευμένων σε διαφορετικές περιόδους της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θέση.

»Τελικός σκοπός ήταν να επιτύχουμε μια διαχρονική μελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων, η οποία, με βάση τις νέες χρονολογήσεις που προτάθηκαν, θα μας επέτρεπε την ιστορική ανασύνθεση της θέσης. Μια θέση η οποία από διοικητική πρωτεύουσα στην Υστερομινωική Ι, μετατράπηκε σε “εμπορικό κέντρο” στην Υστερομινωική ΙΙΙΑ2, μικρό μεν, αλλά με μεγάλη αφθονία πόρων, όπως αυτό διακρίνεται στη μνημειακότητα των κτιρίων της.

»Η σημασία αυτού του κέντρου θα εκτιμηθεί ακριβέστερα αν συγκριθεί όχι μόνο με τη Φαιστό, με την οποία υπήρχε αλληλοσυμπλήρωση ρόλων και λειτουργιών, αλλά και με την Κνωσό. Πιο συγκεριμένα, θα γίνει προσπάθεια να επανεξετάσουμε το πρόβλημα της τελικής καταστροφής του ανακτόρου της Κνωσού με βάση μερικά νέα στοιχεία από την Αγία Τριάδα. Κατακλείδα αυτού του σεμιναρίου, λόγω χρονικών περιορισμών, θα είναι το ανοικτό ιερό, που εγκαθιδρύθηκε στη λεγόμενη Piazzale dei sacelli κατά την Υστερομινωική ΙΙΙΓ, περίοδο μετά την οποία η Αγία Τριάδα δίνει πλέον τη σκυτάλη του ελέγχου της Μεσαράς στη Φαιστό».

Το Σεμινάριο Μινωικής Αρχαιολογίας φιλοξενείται από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία υπό την ευθύνη των εταίρων αρχαιολόγων Έφης Σαπουνά-Σακελλαράκη, Λευτέρη Πλάτωνα και Γιάννη Παπαδάτου, με γραμματέα τον Colin MacDonald.