Επανέρχονται στη θέση τους υπολείμματα της βυζαντινής οχύρωσης της Λάρισας, που είχαν βρεθεί πριν χρόνια κατά την εκσκαφή θεμελίων της σύγχρονης πολυώροφης οικοδομής που ανεγείρεται στην οδό Παπαναστασίου, δίπλα από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Πρόκειται για μέρη του τείχους του Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.) που επανατοποθετούνται με βάση εγκεκριμένη μελέτη και στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του μεγάρου, θα είναι ορατά στους Λαρισαίους και τους επισκέπτες της πόλης, στο πιο κεντρικό της σημείο. Υπερμεγέθης γερανός κάνει από χθες την επανατοποθέτηση των βυζαντινών αρχαιοτήτων, σημαντικών για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που είχαν παραχωρηθεί παλιότερα στην «Ελευθερία», είχε διενεργηθεί σωστική ανασκαφή από την υπηρεσία και συντάχθηκε μελέτη από τον ιδιώτη σε συνεργασία με την 7η Εφορεία. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και προβλέπει ότι το τμήμα της οχύρωσης (τείχος και πύργος), το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου, θα διατηρηθεί ορατό και επισκέψιμο και θα μετακινηθεί μόνο καθ’ ύψος. Το αρχαίο θα αναδειχθεί και θα βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο υποβαθμισμένης πλατείας.

Σύμφωνα με την 7η Εφορεία, έγινε νέα οχύρωση της Λάρισας, που σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο (Προκόπιος, Περί κτισμάτων, IV.3, 9-10) εντάχθηκε στα ανοικοδομητικά προγράμματα του Ιουστινιανού (527-565 μ.Χ.). Η ανέγερση της ιουστινιάνειας οχύρωσης άφησε εκτός τειχών δημόσια και ιδιωτικά κτίρια του 4ου και 5ου μ.Χ. αι., τα οποία προφανώς είχαν καταστραφεί κατά την επιδρομή των Οστρογότθων το 482.

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, η πρόσβαση στο κτίριο από την οδό Παπαναστασίου θα γίνεται μέσω γυάλινης ράμπας που θα περνά πάνω από τα αρχαία, ώστε αυτά να είναι ορατά. Το δεύτερο τμήμα στα δυτικά θα διατηρηθεί εγκιβωτισμένο σε είδος δωματίου-χώρου από σκυρόδεμα, κάτω από την κλίση της ράμπας πρόσβασης των αυτοκινήτων από την οδό Κύπρου προς τον υπόγειο σταθμό. Το αρχαίο θα είναι επισκέψιμο (μέσω θύρας) για τους υπαλλήλους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τους ερευνητές. Με τον τρόπο αυτό η πορεία του παλαιοχριστιανικού τείχους θα συνεχίσει να είναι ορατή και να θυμίζει την ιστορία της πόλης.

Σημειώνεται ότι από την ανατολική πλευρά έχουν αποκαλυφθεί μεγάλο τμήμα στην πλατεία Αγαμ. Μπλάνα (Νέας Αγοράς) που περιλαμβάνει τείχος και προτείχισμα ενισχυμένα με πύργους, μικρό τμήμα τείχους με πύργο σε ιδιωτικό οικόπεδο στην οδό Λαπιθών και λίγο βορειότερα μεγάλο τμήμα του προτειχίσματος σε ανασκαφή ιδιωτικού οικοπέδου επί της οδού Δήμητρας.