Καλύτερη πρόσβαση των επισκεπτών, αλλά και μεγαλύτερη προστασία του ίδιου του σπηλαίου, θα υπάρχει με την εφαρμογή της μελέτης που ετοιμάζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία για το Σπήλαιο Πετραλώνων.

Το σπάνιο αυτό μνημείο της φύσης σχηματίστηκε πριν από 1.000.000 χρόνια περίπου, μέσα στους ασβεστόλιθους του Άνω Ιουρασικού. Καλύπτει έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, με μεγάλες αίθουσες κατάκοσμες από σταλαγμιτικούς σχηματισμούς.

Σε αυτό το μνημείο μείζονος σπουδαιότητας έχει ανευρεθεί το αρχαιότερο ανθρώπινο κρανίο που έχει εντοπισθεί μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν επίσης κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας και αρχαιολογικά κατάλοιπα του Μέσου Πλειστόκαινου. Η αρχική είσοδος είναι σήμερα σφραγισμένη, καθώς βρίσκεται σε απρόσιτο σημείο, στην κορυφή του βράχου. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του γίνεται μέσω μιας οριζόντιας τεχνητής σήραγγας.

Στη συνέχεια ο επισκέπτης, ακολουθώντας τη διευθετημένη διαδρομή, διέρχεται από τις κυριότερες αίθουσες και θαλάμους του σπηλαίου, όπου έχει την ευκαιρία να θαυμάσει αυτό το μεγαλειώδες δημιούργημα της Φύσης. Το συνολικό μήκος των διαδρόμων του υπολογίζεται σε 1.800 μέτρα, από τα οποία 250 έχουν διευθετηθεί τουριστικά.

Οι παρεμβάσεις, που εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προβλέπουν αντικαταστάσεις των δαπέδων και των κιγκλιδωμάτων που έχουν φθαρεί. Επίσης, θα γίνουν αλλαγές στις οδεύσεις ηλεκτρικού εξοπλισμού, οι οποίες θα υπογειοποιηθούν. Τέλος, θα υπάρξει και αισθητική αναβάθμιση.