Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Trinity College Dublin προσφέρει τρεις υποτροφίες σε μελλοντικούς διδακτορικούς σπουδαστές που πρόκειται να ξεκινήσουν την έρευνά τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Οι υποτροφίες είναι οι εξής:

Υποτροφία Α. Γ. Λεβέντη στις Ελληνικές Σπουδές.

Προσφέρεται από το ίδρυμα Λεβέντη για διδακτορικές σπουδές κατά το διάστημα 2012 – 2015. Οι ετήσιες αποδοχές περιλαμβάνουν  €16.000 ετησίως συν δίδακτρα.

Ερευνητική υποτροφία του Τμήματος Κλασικών Σπουδών.

Προσφέρεται από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Trinity College για διδακτορικές σπουδές σε οποιοδήποτε θέμα εντάσσεται στις Κλασικές Σπουδές, κατά το διάστημα 2012 – 2015. Οι ετήσιες αποδοχές περιλαμβάνουν  €10.000 ετησίως.

Bραβείο Κολεγίου για μεταπτυχιακή ερευνητική δραστηριότητα.

Προσφέρεται από το Trinity College για διδακτορικές σπουδές σε οποιοδήποτε θέμα εντάσσεται στις Κλασικές Σπουδές, κατά το διάστημα 2012 – 2015. Οι ετήσιες αποδοχές περιλαμβάνουν  €8.000 ετησίως συν δίδακτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τις υποτροφίες στην ειδική φόρμα αίτησης για αποδοχή στα προγράμματα διδακτορικού του Trinity College. Ειδικά για τις υποτροφίες Λεβέντη και Τμήματος Κλασικών Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Winifred Ryan αφού έχουν συμπληρώσει την αίτησή τους για διδακτορικό μέσω του παραπάνω ιστοτόπου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου 2012

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Ms Winifred Ryan

Department of Classics

Trinity College

Dublin 2

Republic of Ireland