Μια σειρά υποτροφιών για έρευνα σε διάφορες ειδικότητες πρόκειται να χορηγήσει το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στα πλαίσια του προγράμματος Lord Kelvin Adam Smith Fellowships. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται η Πολιτιστική Διαχείριση, οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Θρησκειολογία ( με έμφαση στο Ισλάμ) καθώς και ο Ψηφιακός Πολιτισμός.

Οι υποτροφίες καλύπτουν από τρία έως πέντε χρόνια και ο ετήσιος μισθός κυμαίνεται από £31,798 με £45,336, με £50k επιπλέον για την κάλυψη ερευνητικών εξόδων. Οι υπότροφοι στηρίζονται από ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης (mentoring) ενώ δίνεται η δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας ή και η ευκαιρία μετάθεσης του υποτρόφου σε θέση διδάσκοντα αορίστου χρόνου (δεδομένης της επίδοσής του και των αναγκών του πανεπιστημίου).

Δίνονται τρεις καταληκτικές ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2012, 28 Σεπτεμβρίου 2012 και 28 Φεβρουαρίου 2012.

Πληροφορίες:

Dr Ian A Ruffell

Lecturer In Classics, School of Humanities

Room 407, 65 Oakfield Avenue, University of Glasgow G12 8QQ

Τηλ. +44 (0)141 330 5379

Email. [email protected]