Άμεσες επεμβάσεις, επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθούν στην υφιστάμενη έκθεση του Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, μετά και την έγκριση του Συμβουλίου Μουσείων.

Το Μουσείο Πετραλώνων, που ήρθε στην κυριότητα του Δημοσίου μετά από πολλούς αγώνες, συνεχίζει να λειτουργεί, με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, κυρίως από σχολεία. Έχει υπολογιστεί ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τουλάχιστον 70.000 με 80.000 επισκεπτών τον χρόνο.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μουσείων, τον Μάιο του 2011, είχε εγκριθεί η λειτουργία του Μουσείου Πετραλώνων από το Δημόσιο, καθώς και η απομάκρυνση εκθεμάτων εντός και εκτός του κτιρίου, είτε επειδή δεν έχουν επιστημονική βάση είτε γιατί δεν προέρχονται από το Σπήλαιο.

Στη χτεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου, αποφασίστηκε —μεταξύ άλλων— η κάλυψη εκθεμάτων, όπως η κλίμακα της εξέλιξης της ζωής κατά Αριστοτέλη ή η εξήγηση της στρωματογραφίας της Πλειστοκαίνου κατά Άρη Πουλιανό, καθώς και η απομάκρυνση νεολιθικών εργαλείων από οψιδιανό που προέρχονται από τη Μήλο. Επίσης, από την αναπαράσταση της αίθουσας του «Μαυσωλείου», του χώρου που βρέθηκε το ανθρώπινο κρανίο των Πετραλώνων, θα αφαιρεθεί το ομοίωμα του κρανίου και τα εκμαγεία οστών, καθώς και τα βαλσαμωμένα ζώα. Στον εκθεσιακό χώρο θα προστεθούν κλιματιστικά μηχανήματα, πυροσβεστήρες και χώρος ανάπαυσης των επισκεπτών.

Οι προσωρινές επεμβάσεις θα διατηρηθούν μέχρι την υλοποίηση της μουσειολογικής-μουσειογραφικής έκθεσης, η οποία βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης.