Την ακύρωση των, μέχρι σήμερα, αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού για το διαγωνισμό ιδεών «Ενιαία εικόνα και ταυτότητα για τα Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας» αποφάσισε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, μετά από αλλοίωση του αποτελέσματος που παρατηρήθηκε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Ευθύς αμέσως με τη διαπίστωση του προβλήματος το ΤΑΠΑ αποφάσισε: Την ακύρωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού έως τις 6.2.2012 και ώρα 15:00 και την επανάληψη της ψηφοφορίας με νέα διαδικασία, η οποία θα αναρτηθεί το συντομότερο στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.