Ποιος πληρώνει το μάρμαρο; Αυτός που έχει την ευθύνη του, είναι η απάντηση. Αλλά την καταστροφή που έγινε στον Ηριδανό, στην εγκιβωτισμένη κοίτη του συγκεκριμένα μέσα στον Κεραμεικό, αντί για το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, που έχει ανασκάψει το χώρο και έχει την υποχρέωση της συντήρησης, το… μάρμαρο καλείται να πληρώσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Οκτώ ογκόλιθοι σε μήκος περί τα έξι μέτρα, δηλαδή ένα τμήμα του χαμηλού τοίχου της μίας πλευράς του ποταμού, έπεσαν κατά τη διάρκεια μεγάλης βροχόπτωσης τον περασμένο Φεβρουάριο, ευτυχώς όχι μέσα στην κοίτη. Δεδομένου όμως του επερχόμενου χειμώνα, για να προληφθεί περαιτέρω καταστροφή οι υπηρεσίες του υπουργείου καλούνται να σπεύσουν.

Το έργο έτσι, ανέλαβε η Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η λεπτομερής μελέτη ανάταξης των λίθων εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όσο για τον προϋπολογισμό υπολογίσθηκε στις 15.000 ευρώ. Σημειώνεται μάλιστα, ότι εκτός από αυτούς τους οκτώ ογκόλιθους που κατέρρευσαν επειδή στηρίζονταν προχείρως σε ξύλινους ορθοστάτες – το έργο δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια – ένας ακόμη στην ίδια πλευρά παρουσιάζει εκφορά, επομένως πρέπει να αποκατασταθεί και αυτός. Προληπτικές εργασίες συντήρησης θα γίνουν εξάλλου και σε τμήμα του νότιου αναλήμματος, που αντιμετωπίζει επίσης κίνδυνο κατάρρευσης.

Περί τους δύο μήνες απαιτούνται συνολικά για το μικρό αυτό έργο, το οποίο όμως προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση στο Συμβούλιο εξ αιτίας της ολιγωρίας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το νόμο για την λειτουργία ξένων αρχαιολογικών σχολών στην Ελλάδα, η παραχώρηση ανασκαφής συνεπάγεται και την ευθύνη συντήρησης, αναστήλωσης κ. λ. π. όλων των αρχαιοτήτων που φέρνουν στο φως. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως από πλευράς των Γερμανών γίνεται γνωστό ότι διατηρούν συντηρητή για τον Κεραμεικό όλο το χρόνο ενώ το κονδύλι τους ανέρχεται στις 25.000 – 30.000 εύρο. Παρ΄ όλα αυτά ο Ηριδανός αφέθηκε στην τύχη του…