Αλλάζει όψη ο περιβάλλων χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ειδικότερα και με εντολή του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, αποφασίστηκαν εργασίες στον «Κήπο Εισόδου», στην περιοχή του Κήπου του Αναψυκτηρίου, στον χώρο ανασκαφής του Ναού του Αγίου Φραγκίσκου και τη ζώνη του Τείχους, στην οδό Δουκός Μποφώρ, με αυτεπιστασία από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το έργο της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, προϋπολογισμού 720.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.