Ομόφωνα εγκρίθηκε από τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η πρόταση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου σχετικά με τη δεύτερη φάση αναστήλωσης του Ναού του Δία στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και τη διαμόρφωση του διαδρόμου των επισκεπτών προς το ναό, με την πιλοτική εφαρμογή πλακών ελαστικού ΕPDM.

Σύμφωνα με την πρόταση θα γίνει αναστήλωση της ΒΔ παραστάδας με τεχνητό λίθο διότι είναι αδύνατη η προσαρμογή φυσικού λίθου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παράλληλα θα τοποθετηθούν παρεμβλήματα προκειμένου να προστατευθεί το αρχαίο υλικό.

Για τη διαμόρφωση του μονοπατιού που οδηγεί τους επισκέπτες στο ναό, θα τοποθετηθούν δοκιμαστικά (για δύο μήνες) δεκαέξι πλάκες δαπέδων κόκκων ελαστικού EPDM, σε χρώμα φαιού σκυροδέματος, οι οποίες θα μπουν και μπροστά από τα εκδοτήρια.

Το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει δοκιμαστεί ευρέως σε αρχαιολογικούς χώρους και γι’ αυτό υπήρξαν επιφυλάξεις για τη χρησιμοποίησή του. Έτσι αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε ένα τμήμα του αρχαίου δαπέδου, ώστε να ελεγχθεί η αντοχή του στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στην κίνηση των επισκεπτών, η υδατοπερατότητά του, ο βαθμός εξάτμισης της υγρασίας και η δημιουργία ή μη μικροκλίματος για το υποκείμενο αρχαίο δάπεδο.