Η ανάδειξη της ιστορίας του τόπου ως εργαλείου για την ανάπτυξη της περιοχής συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του “καλλικρατικού” δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Χρήστος Πάχτας, σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο έργο για την ανάδειξη της διώρυγας του Ξέρξη με τη δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου αναφοράς στην ιστορία των περσικών πολέμων. Το έργο, εφόσον εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο έτη και έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ. Στα Στάγειρα, γενέτειρα του Αριστοτέλη, μελετάται η προβολή της περιπατητικής διαδρομής του φιλοσόφου στο άλσος που φέρει το όνομά του.