Αρχαιολογική θέση 6.000 ετών όπου αναμειγνύονται χαρακτηριστικά προϊστορικών πολιτισμών της Αδριατικής και των Κεντρικών Βαλκανίων έχει αποκαλυφθεί στο Ρεστάν του Κοσόβου, ΝΔ της πρωτεύουσας Πρίστινα. Στη θέση σώζονται τόσο αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οργανωμένης εγκατάστασης όσο και άφθονα κινητά ευρήματα, κεραμική και οστά ζώων. Την προσοχή των Κοσοβάρων αρχαιολόγων μάλιστα έχει τραβήξει το ακέραιο κρανίο βοοειδούς ενώ ιδιαίτερα θεωρούνται διάφορα δείγματα ανθρωπομορφικής κεραμικής.

Τα τελευταία χρόνια το Κόσοβο έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας αν και το ανασκαφικό έργο δεν μπορεί να στηριχτεί επαρκώς οικονομικά. Μάλιστα, στις διπλωματικές συζητήσεις των αντιπροσώπων του με τη Σερβία συζητείται μεταξύ άλλων και η επιστροφή αρχαιοτήτων που έχουν βρεθεί στο έδαφος του Κοσόβου και μεταφέρθηκαν στη Σερβία το 1999.