Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές».

Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 15.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2011, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 11.00–14.00, στη Γραμματεία «Μουσειακών Σπουδών», Νέο Κτήριο Μαθηματικού (εξωτερική είσοδος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84.

 

Πληροφορίες

Τηλ.: 2107276499, 2107276434

e-mail: dstabol@admin.uoa.gr

Δικτυακός τόπος: www.museum-studies.uoa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2011

ΑΙΤΗΣΗ 2011

Εξεταστέα Ύλη 2011