Τον δανεισμό 121 αρχαίων έργων από συλλογές Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μουσείων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να παρουσιαστούν στην έκθεση «Transition from the Ancient to Byzantine World» ενέκρινε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΚΑΣ) στη χτεσινή συνεδρίαση.

Ο δανεισμός θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 6 Δεκεμβρίου έως 21 Μαΐου 2012 και η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Olympic Tower του Ιδρύματος από τις 5 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 14 Μαΐου 2012.

Επίσης, για τον ίδιο σκοπό εγκρίθηκε ο προσωρινός δανεισμός 11 αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, ενός από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και πέντε από τη συλλογή της Σταματίας Τσολοζίδη-Ζησιάδη για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως τις 30 Μαΐου 2012.

Η έκθεση πραγματεύεται το θέμα της μετάβασης από τον αρχαίο στον βυζαντινό κόσμο και θα καλύπτει την περίοδο από την Ύστερη Αρχαιότητα έως το τέλος της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, δηλαδή τον 7ο αιώνα. Θα περιλαμβάνει ενότητες, όπως «Ύστερη Αρχαιότητα. Μια εποχή όσμωσης», «Εδραίωση του Χριστιανισμού», «Πόλεις και Δημόσιος Βίος», «Ο Θάνατος αρχή Ζωής», «Χριστιανική Εικονογραφία» κ.ά.

Στις ΗΠΑ θα ταξιδέψουν, επίσης, 15 έργα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 25 από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 19 από το Νομισματικό Μουσείο, εννέα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τέσσερα από το Μουσείο Ακρόπολης.