Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος αέναης διάδρασης πολιτισμών και μαζί των ιδεών και των συμβόλων που τους χαρακτηρίζουν. Η κλειστή λίμνη υπήρξε γόνιμο έδαφος όπου αναπτύχθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας για μια πολυδιάστατη επικοινωνία, η οποία είχε άμεση επίδραση στον πολιτισμό των λαών σε επίπεδο σκέψης, θρησκείας και λατρευτικής σημασιολογίας, έκφρασης και τέχνης, γλώσσας και τρόπου ζωής. Η ανάγνωση των ιστορικών διαδρομών των λαών που γέννησαν αυτούς τους πολιτισμούς ξεπερνούν τα όρια της αρχαιότητας. Η γοητεία που άσκησε, για παράδειγμα, η Αίγυπτος ως χώρα και ως πολιτισμός στην Ελληνική διανόηση φθάνει από τον Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα ως τις μέρες µας, µε λαμπρό παράδειγμα την ποίηση του Καβάφη. Από την άλλη πλευρά, άπειρες αν και περισσότερο μυστηριώδεις παραμένουν οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις που συνίστανται στους Φοίνικες ενώ οι ίδιες οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου ανοίγουν ένα πεδίο έρευνας που περιλαμβάνει γεωγραφικά το Ιράκ και τον Περσικό Κόλπο.

Στα πλαίσια αυτά κινούνται οι αρχαιολογικές δράσεις Ελλήνων επιστημόνων σε χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, αμέτοχη ουσιαστικά για αρκετά χρόνια στον τομέα αυτό, έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό της έργο σε χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ιράκ και το Ομάν. Τμήμα της δραστηριότητας αυτής θα παρουσιαστεί σε μια επιστημονική συνάντηση που πραγματοποιείται στις 20 Μαΐου από τις 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο). Στην οργανωτική επιτροπή συμμετέχουν επιφανείς πανεπιστημιακοί δάσκαλοι των ανατολικών σπουδών στην Ελλάδα όπως ο Κώστας Κοπανιάς – που πρόσφατα επέστρεψε από μια πολύ επιτυχημένη ανασκαφική δράση στο Ιράκ – και ο αιγυπτιολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτης Κουσούλης μαζί με την επιμελήτρια – και «ψυχή» της Αιγυπτιακή συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κυρία Ελένη Τουρνά. Ταυτόχρονα, οι καθηγήτριες Νότα Κούρου και Ελένη Μαντζουράνη, επίσης μέλη της επιτροπής, εκπροσωπούν εκείνη τη μερίδα των πανεπιστημιακών δασκάλων που ασχολούνταν για πολλά χρόνια ουσιαστικά με τους γείτονές μας, όταν το ίδιο το πανεπιστημιακό πρόγραμμα δεν το προέβλεπε, θέτοντας τις βάσεις για τη σημερινή ανάπτυξη του αντικειμένου. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Ναννώ Μαρινάτου, Κατερίνα Κολτσίδα, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Μαρία Παναγιωτίδη και Νίκος Ευστρατίου, ενώ μέσα από τις ομιλίες αναμένεται να ξεδιπλωθεί όλο το ερευνητικό φάσμα των Ελλήνων επιστημόνων που αγγίζει χρονικά από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια. Τέλος, την εκδήλωση χαιρετίζουν ο καθηγητής Κ. Μπουραζέλης, η έφορος Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου E. Παπάζογλου, οι πρεσβευτές της Αιγύπτου Tarek Adel και του Ιράκ Burhan Jaf και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Αιγύπτου δρ. Hisham Darwish.

Σύνταξη, 17/05/11

Ζ.Ξ.