Εξαιρετικά ψηφιδωτά δάπεδα με παραστάσεις νέων ανδρών σε σκηνές πάλης έφερε στο φως η αρχαιολογική έρευνα έξω από τη Σπάρτη, συγκεκριμένα στο χωριό Μαγούλα. Τα λουτρά της «Αράπισσας» είναι σήμερα η ονομασία της περιοχής όπου ήρθαν στο φως τα ψηφιδωτά και πράγματι λουτρά, όπως φαίνεται, υπήρχαν εκεί ήδη από την αρχαιότητα.

Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν σε ένα οικόπεδο, όπου ανασκάφηκαν τα κατάλοιπα κτιρίων της ύστερης Ρωμαϊκής εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.), για το λόγο αυτό το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλοτρίωσή του. Σε μικρή απόσταση από το συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχει ένα ακόμη, που έχει ήδη απαλλοτριωθεί και όπου βρίσκονται επίσης κατάλοιπα αρχαίων κτιρίων. Πρόκειται δηλαδή, όπως θεωρούν οι αρχαιολόγοι για ένα μεγάλο λουτρικό συγκρότημα, του οποίου τα όρια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνισθεί.

Η πιθανότητα εξάλλου να μην πρόκειται απλώς για λουτρά αλλά για το Γυμνάσιο της ρωμαϊκής πόλης είναι πολύ μεγάλη. Απαιτείται όμως περαιτέρω έρευνα προκειμένου να υπάρξουν και άλλα στοιχεία που να το τεκμηριώνουν. Να σημειωθεί πάντως, ότι εκτός από το ψηφιδωτό με τους νέους που ασκούνται, υπάρχουν και άλλα με πλούσια γεωμετρικά σχήματα ενώ έχουν αποκαλυφθεί και γλυπτά.