Ομόφωνα ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τη μελέτη πολεοδόμησης του εκτός σχεδίου τμήματος του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Λαυρίου.
Τα μέλη του ΚΑΣ δεν έφεραν αντίρρηση ως προς τη μελέτη, κύριο μέλημά τους, όμως, ήταν οι αρχαιότητες της περιοχής και η σημασία τους ώστε να γίνει κάποια ειδική παρατήρηση στην τελική απόφαση.
Τα μνημεία που έχουν εντοπιστεί αφορούν τείχη αρχαίου οικισμού, επιφανειακά οικοδομικά κατάλοιπα, μια επιγραφή (όρος οδού), καθώς και νεκροταφεία με κτερίσματα, κάποια από τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου.
Το σημαντικότερο όλων είναι ένα εργαστήριο τήξεως μεταλλεύματος, το οποίο εντοπίστηκε επιφανειακά και είναι ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια τέτοιας φύσεως στη Λαυρεωτική. Γι’ αυτόν το λόγο, στην τελική απόφαση του ΚΑΣ έγινε ειδική μνεία ώστε γύρω από το μνημείο να οριοθετηθεί μια ελεύθερη περιοχή, ακτίνας τουλάχιστον 20 μ., για την περίπτωση που ανασκαφεί στο μέλλον.

Οι ανασκαφές στο Θορικό
Στην ίδια συνεδρίαση, το ΚΑΣ ενέκρινε το αίτημα της Βελγικής Σχολής Αθηνών που ζητούσε να συνεχιστεί το 2011 η ανασκαφική έρευνα στον λόφο Βελατούρι του Θορικού.
Οι ανασκαφές της Βελγικής Σχολής στο Βελατούρι έχουν ξεκινήσει από το 1963. Στις πλαγιές του λόφου έχουν εντοπιστεί σημαντικά μνημεία του αρχαίου δήμου, όπως η ακρόπολη, η νεκρόπολη, το θέατρο και η βιομηχανική ζώνη. Το θέατρο του Θορικού, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., θεωρείται μοναδικό όχι μόνο επειδή είναι το αρχαιότερο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και για το ιδιόμορφο ελλειψοειδές σχήμα του.
Στην περιοχή έχει αποκαλυφθεί επίσης νεκροταφείο με τάφους από τη γεωμετρική έως την κλασική περίοδο, ενώ στο κυρίως βιομηχανικό τετράγωνο έχουν ανασκαφεί σπίτια, στοές, πλυντήρια μεταλλεύματος και μεταλλεία. Οι εξορύξεις στον Θορικό χρονολογούνται από το 3000 π.Χ.

Πηγή: in.gr, 14/4/2011 (Newsroom ΔΟΛ)
B.H.