Το αρχοντικό Ταβανιώτη στη Μαρώνεια, αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικιστικής αρχιτεκτονικής στη δυτική Θράκη, και τις εργασίες για τη μετατροπή του σε μουσείο με εποπτικό υλικό από τη Μαρώνεια και τον Ίσμαρο παρουσίασε, στην 24η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη, ο προϊστάμενος της ΙΘ´ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Δημήτρης Μάτσας.
Στο κτίριο του αρχοντικού, το οποίο χτίστηκε μεταξύ 1880-1885 από τον Παρράσιο Ταβανιώτη και σήμερα είναι πλέον στην κυριότητα του υπουργείου Πολιτισμού, χρειάστηκε να γίνουν σημαντικές εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης, προκειμένου να λειτουργήσει ως μουσείο.
Στο ισόγειο φιλοξενεί έκθεση με εποπτικό υλικό και ευρήματα από τα προϊστορικά μέχρι τα νεότερα χρόνια, στον πρώτο όροφο ο επισκέπτης ενημερώνεται για τη γεωγραφία, την ιστορία της περιοχής και της αρχαιολογικής έρευνας, και στη συνέχεια για την προϊστορία της περιοχής του Ισμάρου και την ιδιωτική ζωή. Στον τελευταίο χώρο εκτίθενται νομίσματα αντιπροσωπευτικά της νομισματοκοπίας της Μαρώνειας και της περιοχής της, των εξωτερικών της επαφών, καθώς και κοπές της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Πηγή: Έθνος, 14/3/2011 (Μ. Ριτζ.)
Β.Η.