Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ιστορία του πολιτισμού είναι το κατά πόσο η εφαρμογή γεωργικών πρακτικών στην Ευρώπη ήταν μια δεξιότητα εισηγμένη από μετανάστες από την Εγγύς Ανατολή ή θέμα αυτούσιας πολιτισμικής εξέλιξης. Σήμερα, μια νέα μελέτη προτείνει ότι η γεωργία ήταν ζήτημα εσωτερικής πολιτισμικής διάδοσης.

Ειδικότερα, ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Κέντ (Ηνωμένο Βασίλειο) και University College Cork (Ιρλανδία) βασίστηκαν σε μελέτη των οστών από 30 μεσολιθικούς και νεολιθικούς πληθυσμούς με σκοπό να αποσπάσουν γενετικές πληροφορίες που θα τους συνέδεαν με την Εγγύς Ανατολή. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ενώ η αρχική μετάβαση στην αγροτική κοινωνία στην κεντρική Ευρώπη ήταν αποτέλεσμα μετανάστευσης από την Εγγύς Ανατολή, στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης – Σκανδιναβία, Βαλτική, Ουκρανία – ήταν οι αυτόχθονες που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν τις μεθόδους καλλιέργειας. Έτσι, ενώ αρχικά μιλούσαμε για δύο διαφορετικά μοντέλα πολιτισμού, τώρα μιλάμε για συνδυασμό των δύο.

Η έρευνα, των δρ Ron Pinhasi και δρ Νoreen von Cramon-Taubadel, δημοσιεύθηκε στα «Proceedings of the Royal Society B», την ειδική έκδοση της Βασιλικής Εταιρείας για την Βιολογία.

Πηγή: Science Daily, 22/02/11

Ζ.Ξ.