Τα αρσενικά άλογα, τα τρωκτικά και τα σαρκοβόρα ζώα παρουσιάζουν την ιδιομορφία να έχουν ένα οστό στο πέος τους.
Επειδή όμως το κοκαλάκι αυτό είναι πολύ λεπτό, είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεθεί σε ανασκαφές.