Μέχρι τις 10 Μαΐου παρατείνεται η έκθεση «Ιστορίες νομισμάτων – Αφηγήσεις πόλεων» που φιλοξενείται στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Στην έκθεση παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέρος της νομισματικής συλλογής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη συλλογή νομισμάτων της Μικράς Ασίας στον κόσμο.
Η νομισματική συλλογή, που αποκτήθηκε από Γερμανό συλλέκτη, περιλαμβάνει πάνω από 13.000 νομίσματα, που αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, από τη σημερινή Γαλλία έως την Αίγυπτο, με έμφαση στις περιοχές της Μαύρης θάλασσας και της Μικράς Ασίας.
Η έκθεση είναι δομημένη έτσι ώστε ο επισκέπτης, μέσα από 160 νομίσματα, να κάνει ένα ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, από τη Θράκη έως και τη Μεσοποταμία και από τον 6ο αι. π.Χ. έως και τον 3ο αι. μ.Χ.
Εκτός από τις ιστορικές, πολιτικές και θρησκευτικές πληροφορίες που παρέχει η εικονογραφία των νομισμάτων, μπορεί κανείς να αντλήσει και οικονομικές πληροφορίες για νομισματικές μεταρρυθμίσεις, όπως υποτιμήσεις, αλλά και για την έλλειψη μετάλλου για την κοπή νομισμάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι απεικονίσεις των νομισμάτων: θεοί, θεότητες, νύμφες και ήρωες οι οποίοι λατρεύονταν στην πόλη ή το βασίλειο που εξέδιδε το νόμισμα, αναπαραστάσεις ναών και δημόσιων κτιρίων, αγάλματα που κοσμούσαν ιερά ή δημόσιους χώρους, η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, θέματα από την Ιλιάδα, μυθικά όντα, σκηνές ή αντικείμενα της καθημερινής ζωής κ.ά.
Η έκθεση συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα νομίσματα διηγούνται», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από Γ´ Δημοτικού έως Γ´ Λυκείου.

Β.Η.