Η Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου προκηρύσσει δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών στα πλαίσια του Corpus Medicorum Graecorum.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 28 Φεβρουαρίου 2011

Πληροφορίες
http://www.bbaw.de/stellenangebote