Σημαντικό αρχαίο νεκροταφείο με ταφές ανθρώπων, αλόγων και οχημάτων κινδυνεύει λόγω έλλειψης κονδυλίων. Αυτή είναι η αλήθεια για τη θέση Λιθοχώρι στο δήμο Νέστου του νομού Καβάλας, όπου οι αρχαιολόγοι Βασίλης Πούλιος, Δημήτρης-Διαλεκτός Μεγγίδης και Εφη Κοσμίδου έχουν αποκαλύψει 15 σκελετούς αλόγων από τους οποίους δύο συνόδευαν ανθρώπινο σκελετό, σε δεκατρείς ταφές. Πρόκειται για ένα από τα πλέον οργανωμένα αρχαία νεκροταφεία με πολύ σπάνια ευρήματα – το δεύτερο παρόμοιο μετά τη Μικρή Δοξιπάρα Έβρου. Ως «προϊόν» όμως σωστικής ανασκαφής με αφορμή τη δημιουργία της Εγνατίας Οδού –χρηματοδοτούμενης από την εταιρεία Εγνατία Α.Ε. – το νεκροταφείο απειλείται, καθώς τα κονδύλια για την έρευνα τελειώνουν στα τέλη Μαΐου. Άγνωστο λοιπόν είναι το αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μελέτη του υλικού, η ολοκλήρωση του προσωρινού κλειστού στεγάστρου – που είχε αποφασιστεί από το KAΣ – και φυσικά η διαμόρφωση του χώρου έτσι ώστε να καταστεί επισκέψιμος.

Πηγή: Καθημερινή, 09/02/11
Ζ.Ξ.