Το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης ήταν από τα μεγαλύτερα. Χωρούσε περίπου 12.000 θεατές και είχε εντυπωσιακό σκηνικό οικοδόμημα, μάλλον τριώροφο, όπως λέει ο Πέτρος Θέμελης, καθώς και κινητή σκηνή της οποίας σώζονται οι αύλακες.
Από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μετά, που εγκαταλείφθηκε, υπήρξε θύμα διαρπαγής υλικού. Αλλά και οι καιρικές συνθήκες, όπως και κάποια άλλα προβλήματα, είχαν συντελέσει στο να είναι κακή η κατάστασή του.
Ο Π. Θέμελης και οι συνεργάτες του στην επιστημονική επιτροπή Αρχαίας Μεσσήνης έκαναν και μελέτες και έργα αναστηλώσεων και συντηρήσεων.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξέτασε προχθές μελέτη για το κάτω κοίλον, από το οποίο αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος του υλικού.
Βέβαια, στην πρώτη μορφή του οικοδομήματος, κατά την ελληνιστική περίοδο, κάποια ειδώλια ήταν από μαλακό ψαμμιτικό υλικό και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα τώρα.
Όταν οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί, θα έχουν αναταχθεί περί τις 3.000 θέσεις σε 24 σειρές.
Τότε, λέει ο Π. Θέμελης, θα συζητηθεί και το θέμα χρήσης του ή μη. Θα γίνουν επίσης ειδικές φυτεύσεις με γκαζόν.

Πηγή:Έθνος, Α. Κωττή, 13/1/11