Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Άρχισε να λειτουργεί το έτος 1987-1988 και η λειτουργία του συνεχίζεται φέτος για εικοστή τέταρτη κατά σειρά περίοδο. Σκοπός του Φροντιστηρίου είναι η μετάδοση σε νέους επιστήμονες ειδικών επιστημονικών γνώσεων απαραίτητων για την πληρέστερη κατάρτιση όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με την ιστορική έρευνα. Τα μαθήματα διδάσκονται από πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και άλλους ειδικούς επιστήμονες και απευθύνονται σε φοιτητές ή πτυχιούχους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και άλλων ακροατών.

Παράλληλα, λειτουργεί το Εργαστήριο Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Έρευνας Πηγών, που έχει σκοπό την εισαγωγή νέων επιστημόνων στη μεθοδολογία της επεξεργασίας, έκδοσης και εκμετάλλευσης ιστορικών πηγών. Στους ερευνητικούς ομίλους του Εργαστηρίου έχουν δυνατότητα συμμετοχής όσοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του Φροντιστηρίου.

Tο πρόγραμμα των μαθημάτων:

NOEMBPIOΣ
Tρίτη  2, 9, 16, 23, 30
4-5 μμ.  Μεσαιωνικά Λατινικά (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
5-7 μμ.  Λατινική Παλαιογραφία (Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ.  Ελληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
 
Πέμπτη  4, 11, 18, 25
5-7 μμ.  Αρχειονομία (Αντώνιος Πάρδος)
7-9 μμ.  Πρώιμο Βυζάντιο και νομαδικοί λαοί (Γεώργιος Καρδαράς)

 
ΔEKEMBPIOΣ
Tρίτη  7, 14, 21
4-5 μμ.  Μεσαιωνικά Λατινικά (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
5-7 μμ.  Λατινική Παλαιογραφία (Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ.  Ελληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)

Πέμπτη  2, 9, 16
5-7 μμ.  Aρχειονομία  (Aντώνιος Πάρδος)
7-9 μμ.  Βυζάντιο και πρώιμοι Σλάβοι  (Γεώργιος Καρδαράς)
 

IANOYAPIOΣ
Tρίτη  11, 18, 25
4-5 μμ.  Μεσαιωνικά Λατινικά (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
5-7 μμ.  Λατινική Παλαιογραφία (Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ.  Eλληνική Παλαιογραφία (Zήσης Mελισσάκης) 
 
Πέμπτη  13, 20, 27
5-7 μμ.  Aρχειονομία (Aντώνιος Πάρδος)
7-9 μμ.  Aρχαία Ελληνική Nομισματική (Γιάννης Στόγιας)
 

ΦEBPOYAPIOΣ
Tρίτη  1, 8, 15, 22
4-5 μμ.  Μεσαιωνικά Λατινικά (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
5-7 μμ.  Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα ΙΙ∙ μετάφραση και πολιτισμική ανανέωση (Άννα Ταμπάκη)
7-9 μμ.  Eλληνική Παλαιογραφία (Zήσης Mελισσάκης)
 
Πέμπτη  3, 10, 17, 24
3-5 μμ.  Παπυρολογία (Σταμάτης Μπουσές)
5-7 μμ.  Aρχειονομία (Aντώνιος Πάρδος)
7-9 μμ.  Μεταβολές στο φυσικό και αγροτικό τοπίο, 5ος-16ος αι. (Μαρία Λεοντσίνη – Αγγελική Πανοπούλου)
 
Παρασκευή  4, 11, 18, 25
4-6 μμ.  Εργαστήριο Δυτικής Διπλωματικής (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
6-8 μμ.  Εισαγωγή στη βυζαντινή παιδεία (Ηλίας Γιαρένης)
 
 
MAPTIOΣ
Tρίτη  1, 8, 15, 22, 29
4-5 μμ.  Μεσαιωνικά Λατινικά (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
5-7 μμ.  Νομισματική Ιστορία του Βυζαντίου Ι, 4ος-11ος αι. (Βάσω Πέννα)
7-9 μμ.  Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
 
Πέμπτη  3, 10, 17, 31
3-5 μμ.  Παπυρολογία (Σταμάτης Μπουσές)
5-7 μμ.  Κωδικολογία (Στέλιος Λαμπάκης)
7-9 μμ.  Αρχαία Ελληνική Επιγραφική (Δέσποινα Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου)
 
Παρασκευή 4, 11, 18
5-7 μμ.  Η πόλη στην Ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αι. (Σάββας Τσιλένης)

 
AΠPIΛIOΣ
Tρίτη  5, 12
5-7 μμ.  Eραλδική (Mάριος Mπλέτας)
7-9 μμ.  Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
 
Πέμπτη  7, 14
3-5 μμ.  Παπυρολογία (Σταμάτης Μπουσές)
5-7 μμ.  Bυζαντινή Σφραγιστική (Γιόρκα Nικολάου)
7-9 μμ.  Αρχαία Ελληνική Επιγραφική (Δέσποινα Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου)
 
Παρασκευή 1, 8, 15
4-6 μμ.  Πόλη και ιερά στην ελληνική Αρχαιότητα (Γιάννης Νίκου)

 
MAΪOΣ
Tρίτη   3, 10, 17, 24, 31
3-5 μμ.  Βυζαντινή Κεραμική (Ναταλία Πούλου)
5-7 μμ.  Από την πρόσφατη στην αρχαία τεχνολογία∙ ιστοριογραφικές παρατηρήσεις (Τέλης Τύμπας)
7-9 μμ.  Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)

Πέμπτη  5, 12, 19, 26
3-5 μμ.  Εφυαλωμένη κεραμική από τη Δύση στον ελλαδικό χώρο, 13ος-17ος αι. (Αναστασία Γιαγκάκη)
5-7 μμ.  Προσέγγιση στον Δυτικό Μεσαίωνα∙ τα ιπποτικά τάγματα (Νίκος Γ. Μοσχονάς)
7-9 μμ.  Nόμισμα και Iστορία (Γιάννης Στόγιας)
 
Παρασκευή  6, 13, 20, 27
4-6 μμ.  Πόλη και ιερά στην ελληνική Αρχαιότητα (Γιάννης Νίκου)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48 (5ος όροφος)
Αθήνα

Πληροφορίες
Tηλ.: 210 7273642
e-mail:  nimo@eie.gr και gmerianos@eie.gr
Δικτυακός τόπος: www.eie.gr/