Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης αρχίζει από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 τη σειρά των μαθημάτων ελληνικής παλαιογραφίας και ιστορίας των κειμένων.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν να έλθουν σε άμεση επαφή με τις γραπτές πηγές της Ιστορίας μας και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το περιεχόμενο τους θα είναι ανάγνωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων κωδίκων, στοιχεία χρονολόγησης και περιγραφής, ανάλυση των μορφών γραφής, ιστορία βιβλιοθηκών, ιστορία της παράδοσης των φιλολογικών κειμένων και περιγραφή και ανάλυση ιστορικών εγγράφων.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και θα γίνονται κάθε Πέμπτη το απόγευμα στην αίθουσα του Ιστορικού και Παλιογραφικού Αρχείου, Παναγή Σκουζέ 3, 1ος όροφος (Πλατεία Αγίας Ειρήνης, οδού Αιόλου) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
– Α΄έτος, 17:00-18:00
– Β΄έτος, 18:30-19:30
– Γ΄έτος, 20:00-21:00.

Πληροφορίες
Τηλ.: 210 3221337
Δικτυακός τόπος: www.miet.gr/web/gr/news/more.asp?id=13