Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών». Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011και θα δεχτεί μέχρι δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου κύκλου.

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Πληροφορίες:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών»
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 26610 87350, 26610 87350, 26610 87320
Δικτυακός τόπος: http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology