Επιφανειακή έρευνα που θα διεξαχθεί στην Κρήτη το διάστημα 2-26 Αυγούστου 2010 στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής για την αρχαία πόλη Λατώ.
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή με βιογραφικό σημείωμα στην Perrine Kossmann (perrine.kossmann@efa.gr).

Πληροφορίες και υποβολή συμμετοχής
e-mail: perrine.kossmann@efa.gr
Δικτυακός τόπος: www.efa.gr/Formation/form_stages_pro.htm