«Από τη στιγμή που έβγαιναν από το φούρνο του αγγειοπλάστη, τα ελληνικά αγγεία υπήρξαν πάντοτε συλλεκτικά κομμάτια» έχει πει ο Ντίτριχ φον Μπότμερ (Dietrich von Bothmer), υπεύθυνος του τμήματος των Ελληνικών και Ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Ν. Υόρκης. Και απόδειξη αυτού είναι η αποκάλυψη το 1828 στη νεκρόπολη του Βούλτσι (Vulci) περίπου 3.000 αγγείων, πολλά από τα οποία ήταν του 6ου αιώνα.
Στην αρχή οι αρχαιολόγοι τα νόμισαν ετρουσκικά, αλλά στη συνέχεια ο μελετητής Βίλκελμαν (Wilckelman), στηριζόμενος στις καθαρά ελληνικές επιγραφές τους, απέδειξε πως επρόκειτο για εισαγωγές από την Ελλάδα. Κατόπιν τούτου μπορούμε να πούμε ότι οι Ετρούσκοι υπήρξαν οι πρώτοι μεγάλοι συλλέκτες ελληνικής τέχνης.