Αγγελική Γ. Σίμωσι, Ο «κλειστός» πολεμικός λιμένας της Σάμου, έκδ. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα 2009, 262 σελ.
ISBN 978-960-7813-24-4

Με τον υπότιτλο Ομοιότητες και συγκρίσεις με άλλα παράλληλα παραδείγματα «κλειστών» πολεμικών λιμένων της Μεσογείου, η διδακτορική διατριβή της ερευνήτριας και προϊσταμένης στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προσφέρει τεκμηριωμένες απόψεις και πολύτιμο συγκριτικό υλικό στην έρευνα των «κλειστών» πολεμικών λιμένων που χαρακτηρίζονται από την τοπογραφία τους, η οποία αναγνωρίστηκε μόλις τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνει «χερσαία τείχη που περικλείουν τις αρχαίες πόλεις και συνεχίζουν και μέσα στη θάλασσα, δημιουργώντας έτσι τη λεκάνη του αρχαίου λιμένος και αφήνοντας μια στενή είσοδο, πλάτους το μέγιστο 20 μ., για την είσοδο-έξοδο ταυτοχρόνως δύο πολεμικών πλοίων. (…) Ο “κλειστός” πολεμικός λιμένας γίνεται ο εκφραστής της ναυτικής και κατ’ επέκταση της στρατιωτικής δύναμης μιας αρχαίας πόλης».
Πρόκειται για πόνημα σημαντικότατο, καθώς καταγράφει τις έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θέτοντας νέες βάσεις για την περαιτέρω έρευνα.