Στο πλαίσιο της 16ης ετήσιας συνάντησης της European Association of Archaeologists (EAA) η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη (Ολλανδία) 1-5 Σεπτεμβρίου 2010 περιλαμβάνεται η διοργάνωση συνεδρίου για την αρχαία κεραμική με τον τίτλο «The Study of Ceramic “Standardization” and “Variability” as a Search for Human Choices in the Mediterranean of the late 2nd to late 1st millennium BC».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το ερευνητικό πρόγραμμα New Perspectives on Ancient Pottery (NPAP) / Amsterdam Archaeological Center του Πανεπιστημίου του Amsterdam με στόχο την εξέταση ενός θέματος που συχνά παραβλέπουν οι μελέτες της κεραμικής του μεσογειακού χώρου, και εστιασμένο το ενδιαφέρον των διοργανωτών στη σημασία των κεραμικών αντικειμένων ως δεικτών κοινωνικο-οικονομικών και ιδεολογικών δομών στην αρχαία Μεσόγειο.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: 1η Μαΐου 2010.

Πληροφορίες
a.kotsonas@uva.nl  (δρ. Αντώνης Κοτσώνας)
e.hitsiou@uva.nl (δρ. Έλλη Χίτσιου).