Γεώργιος Σταϊνχάουερ, Ιστορική Γεωγραφία του Αρχαίου Κόσμου, Ελλάδα-Ρώμη, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2009, 750 σελ., ISBN 978-960-206-568-6

Η παρούσα έκδοση συνιστά απόλυτα αναγκαίο βοήθημα για κάθε ερευνητή των ρωμαϊκών χρόνων. Με ενδιαφέρον ο αναγνώστης παρακολουθεί λεπτομερειακά τους τρόπους επίδρασης των γεωγραφικών συνθηκών στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη του πολιτισμού ενός λαού.
Ο στόχος του συγγραφέα επιτυγχάνεται: η κατανόηση των «περιπετειών» και των αλλαγών του γεωφυσικού περιβάλλοντος φωτίζει πολλές σκοτεινές πλευρές του χαμένου κόσμου του παρελθόντος.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στις θεωρητικές αρχές της ιστορικής γεωγραφίας, περιγράφει την πορεία του ανθρώπου από τα προϊστορικά χρόνια και την αρχέγονη πρόθεσή του να απελευθερωθεί από το φυσικό περιβάλλον κυριαρχώντας πάνω σ’ αυτό.
Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα δομικά χαρακτηριστικά του αρχαιοελληνικού χώρου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, στο τρίτο μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με τα εδαφικά κράτη, που δημιουργήθηκαν στο πέρασμα του Μ. Αλεξάνδρου και η ενδελεχής αυτή μελέτη ολοκληρώνεται με την εξέταση της ενοποίησης του μεσογειακού χώρου στο πλαίσιο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Αργυρώ Μαυροζούμη