Σεμινάριο με θέμα «Ιστορία και Ανθρωπολογία» και ειδική θεματική «Κοινωνική μνήμη και χρήσεις πρωτογενών πηγών στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα» διοργανώνεται στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (Αίθουσα σεμιναρίων, Διδότου 6) από τη Μαρία Κουρούκλη (Directeur de Recherche CNRS/EFA).
Οι συναντήσεις του Σεμιναρίου θα γίνονται μία Πέμπτη κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2010, 18:00-20:00.
Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου είναι οι πρακτικές και χρήσεις πρωτογενών πηγών σε σχέση με θέματα μνήμης, αφήγησης και ενθύμησης. Στόχος είναι να εξεταστούν μερικά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του παρελθόντος και τη μετάδοση της κοινωνικής μνήμης. Η σύζευξη ιστορικής και ανθρωπολογικής έρευνας, μακροχρόνια παράδοση στη Γαλλία, λαμβάνει καινούργιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια με το αυξανόμενο πλήθος των μελετών για τη μνήμη, τις χρήσεις και τις αναπαραστάσεις μνήμης, και στις δύο χώρες. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει συγκριτική παρουσίαση πρόσφατων ερευνών στους δύο επιστημονικούς χώρους στη Γαλλία και την Ελλάδα.
Ως γλώσσα επικοινωνίας επιλέγεται η κοινή ανάλογα με τους ομιλητές, μεταξύ ελληνικής, γαλλικής και αγγλικής.

Θέματα:
– Μνήμη και πρωτογενείς πηγές: Halbwachs revisited (21 Ιανουαρίου)
– Πρωτογενείς πηγές περί ελληνικών κοινοτήτων: μνήμη και ταυτότητα (11 Φεβρουαρίου)
– Μνήμη της δεκαετίας του 1940-1. Χρήσεις πηγών στη λογοτεχνία (11 Μαρτίου)
– Δικαστικά (θεσμικά) αρχεία: προσωπική και κοινωνική μνήμη  (15 Απριλίου)
– Θέσμιση μνήμης δεκαετίας του 1940 και τόποι μνήμης (13 Μαΐου)
– Μνήμη δεκαετίας του 1940-Χρήσεις πηγών στην ιστορία και την ανθρωπολογία (3 Ιουνίου)

Πληροφορίες: maria.couroucli@efa.gr
Δικτυακός τόπος: www.efa.gr