Από την 1η Μαρτίου 2009, η Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας Αιγεύς βρίσκεται στο κέντρο των ελληνικών εξελίξεων στη μελέτη της αρχαιολογίας του αιγαιακού χώρου. Με ιδρυτικά μέλη μια επταμελή ομάδα νέων αρχαιολόγων, πρωτοπόρων στην τρέχουσα έρευνα του προϊστορικού Αιγαίου, η Εταιρεία έχει ως στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με τον πολιτισμό της περιόδου από την παλαιολιθική εποχή μέχρι και το 1100 π.Χ, την προστασία των προϊστορικών αιγαιακών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της μελέτης της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου και των περιοχών που συνδέονται με αυτό γεωγραφικά και πολιτισμικά, κυρίως μέσα από την προώθηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών.

Πρόσφατα, η ομάδα ανακοίνωσε και τη δημιουργία ιστοτόπου ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και επικοινωνίας στα μέλη και σε όποιον ενδιαφέρεται για τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος από την άνοιξη του 2010 ενώ προς το παρόν υπάρχει πρόσβαση σε ιστοσελίδα όπου δίνονται πληροφορίες για την ταυτότητα και τους σκοπούς της Εταιρείας, τα κριτήρια επιλογής των μελών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με σχετικούς εκπροσώπους. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι από τον Οκτώβριο του 2009 δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να ενημερώνονται καθημερινά για ό, τι αφορά τις εξελίξεις στην έρευνα του προϊστορικού Αιγαίου μέσω αυτόματης αποστολής «ηλεκτρονικών νέων» στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήσεις για τη σχετική λίστα παραληπτών γίνονται και πάλι μέσα από την προσωρινή ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύνταξη, 12/11/09

Ζ.Ξ.