Οι εργασίες ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ολοκληρώθηκαν από τη Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και σύμφωνα με την προϊσταμένη, Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, τόσο ο μακεδονικός τάφος όσο και η Σπηλιά Εορδαίας θα δοθούν στο κοινό.
Ο μακεδονικός τάφος στη Σπηλιά Εορδαίας βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το ομώνυμο χωριό.
Είναι διθάλαμος, με μνημειακή πρόσοψη δωρικού ρυθμού και ελεύθερο αέτωμα που κρύβει την καμάρα.
Τέσσερις δωρικοί ημικίονες αποτελούν τα εικονικά στηρίγματα του θριγκού, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν ανάγλυφες ασπίδες με γραπτή φυτική διακόσμηση.
Ο μακεδονικός τάφος της Σπηλιάς εντοπίστηκε το 1987, ωστόσο η ανάδειξή του επιτεύχθηκε μόλις φέτος.
Αυτός o τάφος, που εντοπίστηκε κοντά στα άλλα δύο ταφικά μνημεία, βρέθηκε ασύλητος -ένας από τους λίγους ασύλητους που έχουν βρεθεί σε όλη τη Μακεδονία- και περιλάμβανε κτερίσματα, όπως πήλινα αγγεία, και ειδώλια και λίγα μεταλλικά αντικείμενα.

Πηγή: Έθνος, 9/11/09
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11386&subid=2&pubid=8054850#