Πολύμορφη και παραγωγική ήταν η φετινή αρχαιολογική περίοδος στη Συρία, σύμφωνα με μια σειρά ανακοινώσεων για το πρόσφατο αρχαιολογικό έργο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι ανασκαφές πολωνοσυριακής αποστολής στη Horta, 15 χλμ. Β. της αρχαίας Απάμειας, στην περιοχή της Hama έφεραν στο φως τον κυρίως ναό, το ιερό και άλλα τμήματα ενός ναού αφιερωμένου στο θεό Μίθρα που υπολογίζεται ότι είχε συνολική έκταση 200 τ.μ. Οι τοίχοι του κυρίως ναού ήταν κοσμημένοι με τοιχογραφίες όπου παριστάνεται ο Μίθρας και άλλοι θεοί. Φαίνεται επίσης ότι κατά την καταστροφή του ναού, το Δ. τμήμα της οροφής κατέρρευσε για να καλύψει ένα μεγάλο αριθμό πήλινων λύχνων και φιαλιδίων καλλωπισμού από γυαλί (kohl jars). Πράγματι η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε στα ερείπια της οροφής θραύσματα των αντικειμένων αυτών, τα οποία χρονολογούνται κατά τη ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο. Σύμφωνα με τον Nadim al-Khouri, επικεφαλής της συριακής αρχαιολογικής ομάδας, η θέση αποτελείται από δύο στρώματα, ένα ρωμαϊκό και ένα βυζαντινό. Στο ρωμαϊκό στρώμα τοποθετείται η έναρξη της λατρείας του Μίθρα, θεού περσικής προέλευσης ο οποίος όμως λατρεύτηκε ανοιχτά κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, στα πλαίσια του επικρατούντος τότε φαινομένου του θρησκευτικού συγκρητισμού. Στην παλαιοχριστιανική φάση ανάγεται ο χριστιανικός ναός «του Αλεξάνδρου» (421 μ.Χ.), ο οποίος είναι από τους παλαιότερους της περιοχής.

Την ίδια περίοδο με τα ευρήματα της Horta, στην περιοχή Tel-Ghanem al-Ali, κοντά στην πόλη al-Raqqah, A. του Ευφράτη, αποστολή Σύριων και Ιαπώνων αρχαιολόγων αποκάλυψε ταφικό θάλαμο της Εποχής του Χαλκού. Το περιεχόμενο του θαλάμου – όστρακα από πρόχους και φιάλες, ψήφοι και ορειχάλκινος τρύπανος – είναι αντιπροσωπευτικό της χρονολογίας του τάφου στα 2000 χρόνια π.Χ.

Τέλος, σε μνημεία της ισλαμικής περιόδου επικεντρώθηκε το έργο της Εθνικής Αρχαιολογικής αποστολής της Συρίας, η οποία εργάζεται στην περιοχή Maslama bin al-Malek, B. της al-Raqqa. Εκεί οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αψίδα προσευχής από τζαμί, κατασκευασμένη από περίτεχνα λαξευμένες πλίνθους και καλυμμένη στο εσωτερικό της με ασβεστοκονίαμα. Η ίδια αποστολή αποκάλυψε πρόσφατα και άφθονη κεραμική και χάλκινα αντικείμενα στα ερείπια κτισμάτων, μεταξύ των οποίων λουτρά, κοντά στο φρούριο al –Imara.

Πηγή: Global Arab Network, 22/10/2009

Ζ.Ξ.