Μαθήματα στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο πλαίσιο του Φροντιστηρίου Ιστορικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Το Φροντιστήριο λειτουργεί για 23η χρονιά υπό την εποπτεία του διευθυντή Ερευνών Ν.Γ. Μοσχονά και απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τις ιστορικές σπουδές.
Στο Φροντιστήριο διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, σε εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Τα προσφερόμενα μαθήματα:

– Μεσαιωνικά Λατινικά (Νοέμβριος-Μάρτιος)
– Λατινική Παλαιογραφία (Νοέμβριος-Ιανουάριος)
– Ελληνική Παλαιογραφία (Νοέμβριος-Μάιος)
– Αρχειονομία (Νοέμβριος-Φεβρουάριος)
– Βυζάντιο και βόρειοι γείτονες. Οι μαρτυρίες των πηγών (Νοέμβριος, Δεκέμβριος)
– Αρχαία Νομισματική (Ιανουάριος)
– Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα (Φεβρουάριος)
– Bυζαντινή κεραμική (Φεβρουάριος)
– Εισαγωγή στη βυζαντινή παιδεία (Φεβρουάριος)
– Κωδικολογία (Μάρτιος)
– Βυζαντινή Νομισματική (Μάρτιος)
– Επιγραφική (Μάρτιος, Απρίλιος)
– Η πόλη στην ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αι. (Μάρτιος)
– Eραλδική (Απρίλιος)
– Bυζαντινή σφραγιστική (Απρίλιος)
– Πόλη και ιερά στην ελληνική αρχαιότητα (Απρίλιος, Μάιος)
– Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, 5ος-16ος αι. (Απρίλιος)
– Γεωγραφία της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας (Μάιος)
– Δυτική κεραμική, 13ος-17ος αι. (Μάιος)
– Προσέγγιση στον δυτικό Μεσαίωνα∙ ο ιπποτικός βίος (Μάιος)
– Nόμισμα και Iστορία (Μάιος)

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε αντικείμενο σε όσους το επιθυμούν και έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών.

Ο κύκλος των μαθημάτων ξεκινά στις 3 Νοεμβρίου.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48 (5ος όροφος)
Αθήνα

Πληροφορίες
Tηλ.: 210 7273646
e-mail: nimo@eie.gr
Δικτυακός τόπος: www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html