Ομάδα Ισπανών επιστημόνων ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια ερευνητικών εργασιών στο σπήλαιο Αstigarraga της περιοχής Deba, στην επαρχία Guipúzcoa της Ισπανίας αποκάλυψε την αρχαιότερη ίσως βραχογραφία της περιοχής. Η βραχογραφία αποτελείται από 16 σημεία «τμημάτων σε ζεύγη» (paired fragments) χρώματος ερυθρού, ένα σπάνιο μοτίβο το οποίο χρονολογείται στην Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο. Το ίδιο το σπήλαιο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1967 και η αρχαιολογική του αξία ήταν ήδη γνωστή λόγω της ύπαρξης εκεί και άλλων, υστερότερων βραχογραφιών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ειδικού στις βραχογραφίες δρα Marcos García Díez η αποκάλυψη θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στη Χώρα των Βάσκων από την εποχή του εντοπισμού των σπηλαίων Ekain, επίσης στη Deba και Altxerri στην Aia, και αποτελεί μια επιπλέον επιβεβαίωση για την αρχαιολογική σημασία της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, το συγκεκριμένο μοτίβο που ήρθε στο φως στην Αstigarraga είναι μια ακόμα ένδειξη της γνωστής πρακτική των προϊστορικών ανθρώπων να χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για να σχεδιάζουν, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με υπερφυσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια τελετουργιών. Εξάλλου, η πρώιμη ανθρώπινη παρουσία στο σπήλαιο ήταν ήδη γνωστή. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας José Antonio Mujika δήλωσε ότι στο σπήλαιο έχουν εντοπιστεί οστά τοποθετημένα στο εσωτερικό ρωγμών και ένα βέλος κρυμμένο ανάμεσα σε λίθους.

Πηγή: ΕΙΤΒ, 8/10/09

Ζ.Ξ.