Το 30ό Εαρινό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 14 έως τις 16 Μαΐου 2010, έχει επετειακό χαρακτήρα και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη.
Το ειδικό επιστημονικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει το Συμπόσιο της ΧΑΕ κατά τη μία από τις τρεις ημέρες της διάρκειάς του είναι: «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο».
Tο ειδικό θέμα του 30ού Συμποσίου έχει στόχο να καλύψει το εύρος των δραστηριοτήτων των ζωγράφων κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, με στοιχεία που προέρχονται από τα έργα τέχνης και τις πηγές.
Ενδεικτικοί άξονες προβληματισμού είναι:
– τα καλλιτεχνικά ιδιώματα
– το εικονογραφικό θεματολόγιο
– οι μέθοδοι εργασίας των εργαστηρίων
– η τεχνική κατάρτιση
– η κινητικότητα και οι λόγοι μετακίνησης των ζωγράφων
– οι τρόποι και η σημασία των υπογραφών τους στα έργα τέχνης
– οι  συμβάσεις μαθητείας
– οι συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και η οργάνωσή τους σε συντεχνίες.
Οι ανακοινώσεις ή οι συμμετοχές με τη μορφή αναρτημένων πινακίδων (posters) θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη, στο θεματικό πλαίσιο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας.

Δηλώσεις συμμετοχής και περιλήψεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010.

Δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες:
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 22,
Αθήνα 106 75, με την ένδειξη: προς την Γραμματεία του Συμποσίου της ΧΑΕ
(αρμόδια κ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα)
Τηλ.: 210 7231570, 210 7211027
e-mail: chae1884@gmail.com
Δικτυακός τόπος: www.chae.gr