Διεθνές συνέδριο Διατροφή, οικονομία και κοινωνία στον ελληνικό χώρο.
Προς μια καλύτερη σύζευξη αρχαιολογίας και αρχαιομετρίας

Το διεθνές συνέδριο διοργανώνουν το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (NIA) και η Ελληνική Aρχαιομετρική Εταιρεία (EAE). Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 22 έως τις 23 Mαρτίου 2010.
Οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου: Prof. John Bintliff (Πανεπιστήμιο Leiden), Prof. Renι Cappers (Πανεπιστήμιο Groningen), Δρ Βασίλης Κυλίκογλου (Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»), Dr. Wietske Prummel (Πανεπιστήμιο Groningen), Dr. Christiane Tytgat (Oλλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών), Δρ Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Δρ Σοφία Βουτσάκη (Πανεπιστήμιο Groningen).

Θέμα
Η διατροφή και οι τρόποι εξασφάλισης, παρασκευής και ανταλλαγής της τροφής κατέχουν κύρια θέση στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, αλλά και την πολιτισμική ταυτότητα προϊστορικών και ιστορικών κοινωνιών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εφαρμοστεί πολλές νέες επιστημονικές μέθοδοι που μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε πιθανές διαφορές στη διατροφή κοινωνικών ομάδων, καθώς και τη σημασία της τροφής στις κοινωνικές σχέσεις και ανταλλαγές. Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ θετικές, συγχρόνως όμως στον πολλαπλασιασμό αναλυτικών μεθόδων ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, μεταξύ των οποίων κυριότεροι είναι η υπερβολική εξειδίκευση και η κατάτμηση του γνωστικού πεδίου.
Χρονολογικά, το συνέδριο καλύπτει την προϊστορική περίοδο και τις ιστορικές περιόδους μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής εποχής.
Γεωγραφικά, καλύπτεται ο ελληνικός χώρος. Καθώς τα όριά του διακυμαίνονται κατά τη διάρκεια των αιώνων, προσδιορίζεται ότι στην προϊστορική περίοδο περιλαμβάνονται ο βόρειος και νότιος ελλαδικός χώρος και τα νησιά του Αιγαίου. Στις ιστορικές περιόδους η έμφαση παραμένει στον ελλαδικό χώρο και στο Αιγαίο, αλλά θα συμπεριληφθούν ορισμένες ομιλίες για την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου μέχρι τις εσχατιές του Ελληνιστικού κόσμου και της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Στόχοι
– να διερευνηθεί η σχέση διατροφής, οικονομίας και κοινωνίας στον ελληνικό χώρο στις προϊστορικές και ιστορικές περιόδους μέσω της σύγκρισης και αντιπαραβολής διαφορετικών αρχαιομετρικών μεθόδων, όπως είναι η ζωοαρχαιολογία, η αρχαιοβοτανική ανάλυση, η φυσική ανθρωπολογία, και πιο συγκεκριμένα: η ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου, η μελέτη οδοντικών παθήσεων, η ανάλυση μικροϊχνών αποτριβής, η ανάλυση οργανικών υπολειμμάτων
– να ενταχθούν τα αποτελέσματα αρχαιομετρικών αναλύσεων και αρχαιολογικών ερευνών στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της υπό έρευνας εποχής
– να τεθούν νέα ερωτήματα και να επιλεγούν οι κατάλληλες μέθοδοι δειγματοληψίας
– να συζητηθεί το θεσμικό πλαίσιο των συγκεκριμένων αρχαιομετρικών εφαρμογών και των μεθόδων δειγματοληψίας, κυρίως όταν πρόκειται για καταστροφική δειγματοληψία

Ανακοινώσεις και πόστερς
Οι ανακοινώσεις πρέπει να έχουν σαφώς συγκριτικό χαρακτήρα, δηλαδή να βασίζονται στην αντιπαραβολή διαφορετικών μεθόδων και στη σύζευξη αρχαιομετρικών και αρχαιολογικών δεδομένων. Ανακοινώσεις που στηρίζονται σε μία μόνον μέθοδο δεν θα γίνουν δεκτές, ακόμη και εάν καλύπτουν διαφορετικές περιόδους ή περιοχές.

Θα είναι δυνατό να παρουσιαστούν πιο σύντομες μελέτες υπό μορφήν posters, οι οποίες όμως επίσης πρέπει να στηρίζονται σε κάποια συγκριτική ανάλυση (οδηγίες για τα πόστερς θα περιέχει η επόμενη, δεύτερη εγκύκλιος του συνεδρίου).

Γλώσσες του συνεδρίου: αγγλικά και ελληνικά.
Διάρκεια ομιλίας: οι ομιλίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15-20 λεπτά.
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο συνέδριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν το δελτίο συμμετοχής που δίνεται στην ιστοσελίδα του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών (www.nia.gr, στην αρχική σελίδα, σύνδεσμος στην ιστοσελίδα με την εγκύκλιο του συνεδρίου και το δελτίο συμμετοχής), και να το στείλουν έως τις 30 Αυγούστου 2009 στη γραμματεία του Συνεδρίου:

Κα Έμμυ Μακρή, Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μακρή 11, 117 42 Αθήνα
Tηλ.: (00 30) 210 9210760
Φάξ: (00 30) 210 9210770
E-mail: nia@nia.gr

Περισσότερες πληροφορίες
Δρ Σοφία Βουτσάκη, s.voutsaki@rug.nl
Ιστοσελίδα του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.nia.gr – στην αρχική σελίδα, σύνδεσμος στην ιστοσελίδα με την πρώτη εγκύκλιο του συνεδρίου)