Θωμάς Τσέλιος, Η μεταλλουργία του χαλκού στην προανακτορική Κρήτη, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2008, 260 σελ.
ISBN 978-960-354-228-5

Οι «Τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές όψεις» της μεταλλουρ­γίας του χαλκού είναι το θέμα που πραγματεύεται ο Θ. Τσέλιος, καθώς η μεταλλουργία λειτούργησε αμφίδρομα μεταξύ τεχνολογίας και κοινωνίας στην (εξεταζόμενη) Κρήτη της προανακτορικής περιόδου. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη μελέτη, ίσως μπορέσει να δώσει απαντήσεις που ζητούν οι αρχαιολόγοι.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 111, Ιούνιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)