Γ.Χ. Χουρμουζιάδης, Δισπηλιό. Σημειώσεις για τον επισκέπτη, εκδ. Καπόν, Αθήνα 2008, 48 σελ.
ISBN 978-960-6878-06-0

Μόνο κάποιος που γνωρίζει και αγαπά μπορεί να μυήσει και το ευρύ κοινό στα όσα ο ίδιος ξέ­ρει.
Στην ξενάγηση αυτή, στον πρώτο ανασκαμμένο στην Ελλάδα λιμναίο οικισμό, ο ανασκαφέας μάς αποκαλύπτει την πολύπτυ­χη «προσωπικότητα» του προϊστορικού αυτού οικισμού με τρό­πο γλαφυρό και με καλοδιαλεγμένες εικόνες.
Η έκδοση καλαίσθητη και προσεγμένη στη λεπτομέρεια, καθιστά τον δίγλωσ­σο (ελληνικά, αγγλικά) αυτό μι­κρό οδηγό, πολύτιμο σύντροφο για τον επισκέπτη.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 111, Ιούνιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)