Διεθνές συνέδριο με θέμα «Mediterranean Identities: Formation and Transformation» διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο του Leicester στις 26-28 Μαρτίου 2010.
Η προβληματική του συνεδρίου έχει να κάνει με τη σύνθεση, ενίσχυση, αναδιαπραγμάτευση και παρουσίαση των ταυτοτήτων, όπως αυτή έχει επικρατήσει στις πρόσφατες έρευνες για τους πολιτισμούς της Μεσογείου.
Θεματική αφετηρία του συνεδρίου θα είναι η θεωρητική προσέγγιση του σχηματισμού και ανασχηματισμού των ταυτοτήτων διαχρονικά και διατοπικά, αλλά και η χρήση συγκριτικών μεθόδων στην ιστορία των κοινών ταυτοτήτων στην εξέλιξή τους και σε περιπτώσεις μακράς επιβίωσής τους, όπως στην ελληνική και την ιουδαϊκή ταυτότητα.
Τα ειδικότερα θέματα θα είναι ο σχηματισμός των ταυτοτήτων, η παρουσίασή τους, ο ρόλος του στην έκφραση των κοινοτήτων-φορέων στον χώρο, η επίδραση της οικονομίας, πολέμων, επαναστάσεων, αποικισμών/μεταναστεύσεων, η «αρχαιολογία» των ταυτοτήτων κλπ.

Υποβολή περιλήψεων έκτασης  π. 200 λέξεων έως τις 30 Ιουλίου 2009.

Πληροφορίες
e-mail: MICHA@nottingham.ac.uk
Δικτυακοί τόποι: www.topoi.org/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=94&extmode=flyer&date=2009-07-01
  www.dainst.org/index_8a97cb8cbb1f14a198840017f0000011_de.html
και www.nottinghamcourses.com/archaeology/research/conf_mediterranean.php