Αλέκος Ε. Φλωράκης, H Τηνιακή Μαρμαροτεχνία. Ιστορία και Τεχνική, εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008, 108 σελ.
ISBN 978-960-244-112-1

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου, δημιούργημα του ΠΙΟΠ, εκδόθηκε το σύντομο αλλά συνοπτικό αυτό πόνημα. Χάρη στον Αλ. Φλωράκη μαθαίνουμε και κατανοούμε την τέχνη του μαρμάρου με τις τηνιακές της ιδιαιτερότητες και γνωρίζουμε τους ντόπιους καλλιτέχνες και το έργο τους.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 110, Μάρτιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)