Άλλη μια απόδειξη για το πόσο πολιτισμένοι υπήρξαν οι αρχαίοι είναι και το ενδιαφέρον τους για την υγιεινή. Κοντά στο ναό της Αφαίας στην Αίγινα έχει εντοπιστεί ειδικό κτίσμα όπου εξυπηρετούνταν οι προσωπικές ανάγκες των προσκυνητών. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο οι κάτοικοι της Ρώμης και άλλων αστικών κέντρων εξυπηρετούνταν σε ειδικά κατασκευασμένους δημόσιους χώρους –ουρητήρια , ενώ σε διάφορα μέρη της Πομπηίας επιγραφές με χρώμα ή σκαλισμένες αναφέρουν “cacator cave malum” , δηλαδή «αλοίμονο σε όποιον αφοδεύσει εδώ» !