Αλέκος Ε. Φλωράκης, Οδοιπορικό στην Τήνο του Μαρμάρου, εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008, 48 σελ.
ISBN 978-960-244-111-4
€ 15,00

Με συνοδευτικό έναν χάρτη της Τήνου στον οποίο σημειώνονται τα λατομεία μαρμάρου (λευκού-φαιού και πράσινου), οι προβλήτες φόρτωσης και τα σχιστήρια, ο οδηγός αυτός περιγράφει, εξηγεί και εικονογραφεί τις πηγές, τα έργα και τις θέσεις όπου δεσπόζει το τηνιακό μάρμαρο.

(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, τ. 110, Μάρτιος 2009, Αρχαιολογικά Νέα)